เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัด

เป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันภัย

เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
ช00011/2549
เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย
ว00017/2557
บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัด จะเน้นดำเนินกิจการด้านการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อที่จะทำให้บุคคล หรือองค์กรนั้นๆ สามารถคัดเลือกสินค้าต่างๆได้ตามความต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรม การวางแผนทางการจ้างงาน การจัดสวัสดิการพนักงาน การวางแผนภาษีอากร การลงทุนผ่านกองทุนรวม เป็นต้น

บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัด

มีประสบการณ์ยาวนาน
มามากกว่า 10 ปี

จนทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
ตลอดจนบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทประกันภัยต่างๆ เป็นจำนวนมาก

พันธมิตรทางธุรกิจ

partner

พันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของบริษัทประกันชีวิต (18 บริษัทจาก 22 บริษัท)

 1. บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 3. บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 4. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 5. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 7. บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 8. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 9. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 11. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 12. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 13. บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 14. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 15. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด(มหาชน)
 16. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
 17. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 18. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัย

 1. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 2. บริษัท เอเชียประกันภัย (1950) จำกัด(มหาชน)
 3. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เอ็ม เอส ไอจีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 10. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 11. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 12. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 14. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 15. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 16. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 17. บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 19. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 20. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)
 21. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 22. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 24. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 25. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)
 26. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 27. บริษัท ฟินิกซ์ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 28. บริษัท เคเอสเคประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
 29. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 30. บริษัท ซับบ์สามัคคี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 31. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
 32. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 33. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 34. บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 35. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 36. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 37. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 38. บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
 39. บริษัท ชมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
 40. บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ลูกค้าของเรา

our customer

ตัวอย่างบริษัทที่ใช้บริการจากเรา 

 1. บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพีน่า(ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพีน่า เฟรซ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด
 4. บริษัท เชฟรอน ปตท สำรวจและผลิต จำกัด
 5. บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด
 7. บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด
 8. บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด
 9. บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด
 10. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
 11. บริษัท โตโยต้า แก่นนคร จำกัด
 12. บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด
 13. บริษัท ซ่าริน่า กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 14. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)
 15. บริษัท อลูคอน จำกัด(มหาชน)
 16. บริษัท เจ อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน)
 17. บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด(มหาชน)
 18. โรงเรียนนานาชาติ สมุย
 19. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 20. สนง.รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 21. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดต่างๆ