อุ่นใจวัยเรียน

รายละเอียดประกันภัย


คุณเคยเห็น หรือ เจอเหตุการณ์เหล่านี้ หรือไม่
 1. พ่อแม่ จากไปแล้ว ลูกไม่ได้เรียนหนังสือ
 2. อยากทำประกันไว้ให้ลูกเพื่อการศึกษา แต่ เมื่อเทียบ ระหว่างความคุ้มครองที่ต้องการซื้อ กับเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ก็ต้อง พักเรื่องนี้ไว้ก่อน
 
การศึกษา ถือเป็นเรื่องหนึ่ง ที่พ่อแม่ ต้องลงทุนให้ลูก ๆ ของตัวเอง และคงจะน่าเสียดาย ถ้าทุกอย่าง ต้องชะงัก หรือ เปลี่ยนแผนทั้งหมด หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ และลูกของคุณ ไปต่อไม่ได้
 
เรามีงานวิจัยที่บ่งบอกตัวเลขอย่างชัดเจน ว่า เด็ก 80% ต้องย้ายออกจากโรงเรียน หลังพ่อแม่ เสียชีวิต หรือ กลายเป็นคนพิการ ทำมาหาเลี้ยงชีพตามปกติไม่ได้ และ ในจำนวนนี้ 90% หรือ 72 ใน 80 คน พ่อแม่ ทั้งหมด ทำประกันชีวิต ไว้ ด้วยจำนวนทุนประกัน ที่สูงมาก ๆ
 
น่าคิดไหมว่า ปัญหา เกิดจากอะไร
 
ประกันชีวิตโดยทั่วไป จะระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นคนในครอบครัว เสมือนหนึ่ง ผู้จัดการเงินทุนประกัน และมักจะมีเหตุให้ต้องใช้ทุนประกันก้อนนี้ ไปทางอื่น ๆ ก่อนเรื่องการศึกษา เสมอ และ หากพ่อแม่ ยังซื้อประกันชีวิต ด้วยเงื่อนไข แบบเดิม ๆ ความโชคร้าย ก็ยังคงตกอยู่ที่เด็ก แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
ด้วยประสบการณ์ เราจึงคิดค้น นวัตกรรม สินค้าประกันชีวิต ที่จะมาตอบโจทย์ และ แก้ปัญหา เรื่องของ การศึกษา ให้กับบุตรหลานของท่านโดยเฉพาะ ผ่านสินค้า ที่เราเรียกว่า “อุ่นใจวัยเรียน”
 

อุ่นใจวัยเรียน แก้ปัญหา และ ให้อะไร กับ พ่อแม่ ผู้ปกครองบ้าง

 
 1. เราแก้ปัญหา ผู้รับผลประโยชน์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความคุ้มครอง และ ปกป้องเรื่องการศึกษา อย่างแท้จริง เราแก้ไขโดย
  ประกันชีวิตฉบับนี้ ได้เปลี่ยนให้ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง เป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก ร่วมกับตัว เด็ก ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์รอง ทั้งนี้ เพื่อทุนประกันทั้งหมด จะสามารถทำจ่ายให้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของเด็ก คนนั้น ๆ เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ ไม่สามารถทำจ่ายได้ ตามกฎหมาย
 2. ภาระของพ่อแม่ จะลดลงต่อเนื่องทุกปี เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ความคุ้มครอง จากสินค้าตัวนี้ และไม่เป็นภาระที่หนักเกินไป ในการซื้อความคุ้มครอง
  ทุนประกันอุ่นใจวัยเรียนจะลดลง ตามเวลาที่ผ่านไป และ ตามภาระที่ลดลงของพ่อแม่ การคิดเบี้ยประกัน ก็จะเป็นอัตราที่ลดลง ตามจำนวนทุนที่ลดลงเช่นกัน ทำให้เบี้ยประกันที่ได้ เทียบกับประกันชีวิต ทั่วไป ถูกกว่าอย่างมาก
 3. เพื่อไม่ให้มี ความกังวลใจ ในเรื่อง การชำระเบี้ยประกัน ในปีต่อ ๆ ไป เบี้ยประกัน ทำจ่ายเพียงแค่ ครั้งเดียว เท่านั้น
 

อุ่นใจวัยเรียน คุ้มครอง หรือ ทำงานอย่างไร

 
 1. ค่าเทอม ค่าอาหาร ค่ารถโรงเรียน ค่าหนังสือ และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สามารถนำมาคำนวณเป็นทุนประกันได้ทั้งหมด 
 2. ให้ค่าใช้จ่ายเด็ก ๆ ไม่ว่าเด็ก ๆ จะย้ายไปเรียนที่ใด ทั้งในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศก็ตาม
 3. ให้ความคุ้มครอง พ่อแม่ ผู้ปกครองโดยชอบธรรม กรณีเสียชีวิต และ ทุพลลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บ และ อุบัติเหตุ
 
 
เงื่อนไขการซื้อความคุ้มครอง
 • ผู้เอาประกันคือ พ่อแม่ รวมถึง ผู้ปกครองโดยชอบธรรมที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของน้องๆ  และ ชาวต่างชาติ ที่อาศัย และ/หรือ ทำงานในประเทศไทย 
 • อายุรับประกัน 25-65 ปี
 • ความคุ้มครอง เลือกได้ตั้งแต่ 6 แสน ถึง 18 ล้านบาท
 • ไม่มีการตรวจสุขภาพ (ตามเงื่อนไขไม่เกินทุนประกันสูงสุดของบริษัท) ไม่นับทุนชีวิต จากประกันบริษัทอื่น เฉพาะที่โตเกียวมารีนประกันชีวิต เท่านั้น
 • ระยะเวลาความคุ้มครองเลือกได้  3-12 ปี
 
ตัวอย่าง เบี้ยประกัน
แม่ อายุ 35 ซื้อทุนประกัน ไว้ให้ลูกสาว จำนวนเงิน 6 แสนบาท คุ้มครอง 12 ปี เบี้ยประกันชำระครั้งเดียวอยู่ที่ 4,xxx เท่านั้น
พ่อ อายุ 35 ซื้อทุนประกัน ไว้ให้ลูกสาว จำนวนเงิน 6 แสนบาท คุ้มครอง 12 ปี เบี้ยประกันชำระครั้งเดียวอยู่ที่ 12,xxx เท่านั้น
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ

นามสกุล

อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์

อายุ

ทุนประกันที่ต้องการ