ทำไม...

ลูกค้าถึงเลือกซื้อประกันภัย

กับ แอคคอดไลฟโบรคเกอร์

 • พันธมิตรทางธุรกิจมากมาย

  แอคคอดไลฟโบรคเกอร์
  มีพันธมิตรทางธุรกิจที่มากมาย
  พร้อมที่จะให้การบริการร่วมกับเรา

 • ได้รับข้อมูลแบบไม่ปกปิด

  ลูกค้าจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของกรมธรรม์
  ไม่ปกปิดหรือจูงใจให้เลือกซื้อเกินความเป็นจริง

 • ให้รายละเอียดอย่างครอบคลุม

  ลูกค้าจะไม่มีปัญหาต่างๆ ตามมาการปฏิเสธความคุ้มครองที่อยู่นอกเหนือกรมธรรม์
  เพราะเราจะให้รายละเอียดอย่างครอบคลุม
  เงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์

 • ซื่อสัตย์ในการให้บริการ

  แอคคอดไลฟโบรคเกอร์
  เรายึดถือหลักความต้องการของลูกค้า
  สุจริตใจและซื่อสัตย์ในการให้บริการ ไม่มีการโทรไปรบกวน
  ให้มาทำประกันภัยกับเรา

 • ลูกค้าให้ความเชื่อถือ

  แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ เป็นนายหน้าประกันภัย
  ที่มีลูกค้าให้ความเชื่อถือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
  ในปีต่ออายุถึง 98 %